Map for Hotel
โรงแรม ตาก อันดามัน รีสอร์ท
ที่อยู่ : 21 ถนนพหลโยธิน กม.415 จังหวัดตาก 6300
อีเมล์ : takhotel@hotmail.com
สำนักงานตาก : 055-517565-6
สำนักงานกรุงเทพฯ : 02-969-0152,081-889-6772
แฟ๊กซ์ : 02 969-0171
 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น